Skip to main content

In welke drie domeinen moeten we zeker hervormen om ons land op de rails te houden? “Werk-fiscaliteit, onderwijs en energie”, antwoordde Georges-Louis Bouchez in één adem aan De Standaard. Hij had een lang gesprek met de Vlaamse krant over zijn langetermijnvisie voor ons land.

Er moeten meer mensen aan het werk. In de eerste plaats in Wallonië en Brussel. Alleen zo kunnen we iedereen meer nettosalaris geven. Alleen zo kunnen we de belastingen verlagen en de begroting verbeteren. Want we mogen onze kinderen en kleinkinderen niet met een schuld opzadelen.

Gelijke kansen beginnen in het onderwijs. Daarom wil de MR schoolplicht vanaf 3 jaar. In het derde leerjaar moeten alle kinderen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Met een test. Onderwijs en werk zijn het beste sociale beleid.

We moeten zeker zijn van onze eigen betaalbare elektriciteit. Voor iedereen. Energie die klimaatvriendelijk is. Daarom moeten we hernieuwbare energie combineren met kerncentrales. Een strategische mix die ons onafhankelijker maakt van andere landen en van geopolitieke veranderingen.

 

Lees het interview in De Standaard