Skip to main content

MR en Open Vld onderhouden sterke en solide relaties. Dat kwam vorig jaar nog duidelijk tot uiting tijdens onze gezamenlijke viering rond de 175ste verjaardag van de liberale partij. De laatste weken hebben een aantal actuele dossiers wel een bepaalde druk op de liberale familie gezet.

In elke familie ontstaan er soms meningsverschillen. Maar die doen geen afbreuk aan onze gemeenschappelijke basis: een gezamenlijk liberaal project voor België, gebouwd op vrijheid en vooruitgang.

Om onze strijd voor een meer liberale samenleving te versterken, is het nodig om gevoeligheden binnen beide partijen te respecteren. Voor beide partijen ligt het verdedigen van de liberale ideologie hun na aan het hart. In een tijd waarin burgers en bedrijven verschillende crisissen moeten trotseren, bevestigen Open Vld en MR dat ze elk volgens hun rol in deze coalitie de impact van het liberalisme willen versterken en dat ze de goede werking en efficiëntie van de federale regering willen garanderen.

Binnen die context zullen voorzitters Lachaert en Bouchez initiatieven nemen om onze acties beter te coördineren in aankomende en belangrijke socio-economische en budgettaire dossiers, zoals de strijd tegen de werkloosheidsval in het kader van de welvaartsenveloppe, het verbeteren van onze werkgelegenheidsgraad, een lagere fiscale druk binnen een gezond budgettair kader en het voorzien in een bevoorradingszekerheid van energie. Er zullen tussen de voorzitters, regeringsleden en parlementairen samenkomsten georganiseerd om hun werking beter af te stemmen.