Vorige week werd de voorzitter van de Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, uitgenodigd voor verschillende televisieprogramma’s. De kans voor de liberaal om in het programma QR Le Débat op RTBF of C’est pas tous les jours dimanche onderwerpen op te roepen die de liberalen altijd na aan het hart liggen: de verdediging van mensen die werken, belastingen, de strijd tegen de drugshandel…

De voorzitter van de MR debatteerde samen met andere verkozenen zoals de staatssecretaris van Recuperatie, Thomas Dermine; de voorzitter van het ABVV, Thierry Bodson of Sabrina Scarna, fiscaal juriste.

Voor de liberaal werken er te weinig mensen in België en nog meer in sommige historische regio’s die door de socialisten worden beheerd. “We zijn op een moment in de geschiedenis van de mensheid waar de rijkdom het meest verdeeld is. Er is een echte opkomst van de middenklasse. De rijken haten helpt niet, we moeten de armoede direct bestrijden. De staat die meer dan de helft neemt van wat je verdient is confiscatoir. Wij zijn het derde land in de OESO met de hoogste vermogensbelasting. Bovendien gaat 55% van ons BBP naar de publieke sector (70% in Wallonië), terwijl dat in Nederland 46% is! Een RTBF fact check toonde aan dat Wallonië een van de slechtste werkgelegenheidscijfers van Europa heeft. Dat werken soms minder voordelig is dan niet werken is een probleem. We moeten de steun aan een maximum binden en werkgelegenheidsvallen vermijden.”

Georges-Louis Bouchez werd ook gevraagd naar de belasting van ons systeem. “Wij zijn erin geslaagd een minimumbelastingtarief van 15% voor ondernemingen op wereldniveau te verkrijgen. We moeten hetzelfde doen voor individuen. Het heeft geen zin om het op Belgisch niveau te doen en het zal alleen maar kapitaal verplaatsen, wat ten koste zal gaan van de middenklasse. Dankzij auteursrechten kunnen beginnende journalisten overleven. De status van onderzoekers stelt de farmaceutische industrie in staat zich te ontwikkelen. Achter elke niche schuilt een economische activiteit.

In een ander register, in het programma “C’est pas tous les jours dimanche”, sprak de voorzitter van de MR over het belang van de strijd tegen de drugshandel: “We moeten de drugshandel zonder enige tolerantie bestrijden. Nultolerantie moet geen slogan zijn maar een realiteit. We moeten onze politiediensten steunen door hun de verhogingen toe te kennen die in het conclaaf van maart zijn beloofd.”