MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bracht vandaag een bezoek aan het befaamde communicatie- en technologiebedrijf Televic in Izegem. Hij kreeg een rondleiding van ceo Lieven Danneels, die hem aan de topmensen van Voka West-Vlaanderen voorstelde. GLB herhaalde zijn pleidooi voor een hogere werkzaamheidsgraad en lagere belastingen. Hij kreeg te horen dat Waalse werkkrachten meer dan welkom zijn in de regio.

 13.000 Fransen. Zoveel zuiderburen steken elke dag de grens over om in West-Vlaanderen te gaan werken. Dat zijn er twee keer zoveel als de 6000 Walen die van de andere kant van de taalgrens naar West-Vlaanderen komen om hun brood te verdienen. “In grote delen van deze provincie is er bijna geen werkloosheid. Bedrijven krijgen hun vacatures zelfs niet ingevuld. Waalse werkzoekenden kunnen hier aan de slag. En de taal hoeft niet per se een probleem te zijn. Vlaanderen heeft een werkzaamheidsgraad van 76%. In Wallonië is dat maar 65%. Mijn thuisstad Bergen is er nog slechter aan toe met 53%. Meer arbeidsmobiliteit is een deel van de oplossing om 80% werkzaamheidsgraad te bereiken”, zegt Bouchez. “Want meer werk zorgt voor meer netto, minder belastingen, minder uitkeringsuitgaven, een betere begroting en dus meer ruimte om te investeren. Bijvoorbeeld in infrastructuur.”

80% werkzaamheidsgraad zorgt elk jaar voor 26 miljard directe en zelfs 40 miljard totale inkomsten voor de staat dankzij alle terugverdieneffecten. Daarmee kunnen de belastingen serieus worden verlaagd als je weet dat de personenbelasting 50 miljard vertegenwoordigt.

Modern en efficiënt België

Voor GLB blijft de concurrentiekracht van onze bedrijven cruciaal voor de koopkracht en het welzijn van de bevolking. “Daarom stel ik voor om op de laatste indexering van dit jaar geen sociale bijdragen te laten heffen. Niet voor de werknemers en niet voor de werkgevers. Dat betekent 500 miljoen euro extra om de salarissen te verhogen en 1 miljard om de kosten van de ondernemingen te drukken.”

De MR-voorzitter pleitte opnieuw vurig voor structurele sociaaleconomische hervormingen. Voor de arbeidsmarkt, de fiscaliteit, de pensioenen. Voor de economie, de welvaart en de vooruitgang in ons land. Dus geen nieuwe communautaire ronde in 2024. “De meeste mensen liggen niet wakker van een staatshervorming. Ze hebben een boeiende job en een goed salaris nodig. Lagere belastingen ook. En betaalbare en zekere energie. Om een voorbeeld te geven: tussen 1984 en nu is ons bbp met 160% gestegen, terwijl onze overheidsuitgaven met 240% zijn toegenomen. In 1984 bedroeg het overheidsbeslag 64%, niet toevallig het jaar waarin de staatshervormingen werden uitgevoerd. Op dit moment vertegenwoordigt het overheidsbeslag 55% van het bbp. Regionalisering leidt alleen maar tot meer overheidsuitgaven. Ik ga voor een modern en efficiënt België. Een sterk Vlaanderen zorgt voor een sterker België en omgekeerd. Vlaanderen en Wallonië zijn elkaars beste klanten. Vlaanderen heeft er dus alle belang bij dat het goed gaat met Wallonië”, besluit Bouchez.

Lees het artikel op HLN.be hier 

Lees het artikel in Krant van West-Vlaanderen hier