Skip to main content

Op dinsdag 15 juni organiseerde het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) de digitale ontmoeting ‘Meet the President’. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ging in gesprek met 50 ceo’s van Vlaamse topbedrijven. Na afloop kreeg hij meteen een uitnodiging om in het najaar de Vlaamse bedrijfsleiders opnieuw te ontmoeten.

Bouchez praatte met de captains of industry over hoe onze bedrijven en economie zo snel mogelijk uit de coronacrisis kunnen raken. Volgens de MR-voorzitter zal de relance vanzelf komen zodra de investeringen en de consumptie op volle toeren komen. Hij wil een transformatieplan om onze economie te steunen. Met een industriële visie, vooral voor sterke groeisectoren zoals artificiële intelligentie in de gezondheidszorg en mobiliteit. Voor de MR-voorman moeten digitalisering en technologische vooruitgang worden omarmd. Ze zullen nieuwe jobs en omscholingskansen creëren en het leven van mensen beter en gemakkelijker maken.

Het economische transformatieplan komt er niet alleen dankzij de 6 miljard Europese steun, maar ook door een Belgisch deel. Om naar een werkgelegenheidsgraad 80% te gaan, blijven structurele hervormingen nodig: in de pensioenen door de tweede pijler veilig te stellen, in de arbeidsmarkt door meer mensen (deels) aan het werk te krijgen en in de beroepsopleidingen door beter in te spelen op knelpuntberoepen. Intussen moet de energievoorziening worden veiliggesteld, zonder dat de energiekosten toenemen.

Om economie en koopkracht te aan te wakkeren, blijft de MR-voorzitter pleiten voor lagere belastingen voor bedrijven en werknemers. Zo wil hij de belastingvrije som op het jaarsalaris van 9.500 naar 12.000 euro optrekken, waardoor werken altijd meer zal opleveren dan niet werken. Het recente akkoord binnen de regering over de stap naar aantrekkelijke CO2-neutrale bedrijfswagens zorgt er trouwens voor dat werknemers de helft minder voordeel in natura zullen moeten betalen, waardoor ze netto meer overhouden.

Georges-Louis Bouchez wil tot slot zijn schouders zetten onder meer economische samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. Hij nodigde de ceo’s uit om in Wallonië te investeren. De regio van de MR-voorzitter beschikt niet alleen over strategische en grote bouwterreinen, maar ook over goed opgeleide en gemotiveerde werkkrachten om Vlaamse bedrijven in Wallonië te doen groeien. De voorzitter kijkt ernaar uit om de bedrijfsleiders in het najaar in levenden lijve te ontmoeten.