2022 en dus een eerste nieuwjaarsinterview. In Trends blikte Georges-Louis Bouchez deze week vooruit.

Het komende jaar wil de MR verder hervormen, met een concurrentiekrachtige arbeidsmarkt en rechtvaardige pensioenen die betaalbaar blijven. De belastingen moeten naar beneden en de volledige kernuitstap zou een grove vergissing zijn. De voorzitter pleit voor een CO2-lage en zekere energiemix van hernieuwbare en kernenergie.

Lire l’interview dans Trends en flamand