Afgelopen woensdag was voorzitter Georges-Louis Bouchez te gast in De Warande, al meer dan 30 jaar een ontmoetingsplaats voor Vlamingen in Brussel. Hij sprak er voor een volle zaal en antwoordde op vragen van het kritische publiek. Hij legde de belangrijkste onderwerpen en hervormingen op de tafel voor de komende maanden en jaren.

Om zeker te zijn van constante elektriciteit die betaalbaar en klimaatvriendelijk is, zullen kerncentrales nodig blijven in combinatie met hernieuwbare energie. Dus geen vervuilende gascentrales zoals de groenen willen, want dat zijn echte CO2-fabrieken: met een uitstoot van maar liefst 13 miljoen ton C02 per jaar, het equivalent van 2,5 miljoen auto’s per jaar op de weg! Groenen die meer CO2 in de lucht willen, dat is zoals liberalen die voor hogere belastingen zouden pleiten…

Om naar een werkzaamheidsgraad van 80% te gaan, moeten er van de 400.000 werklozen in ons land zoveel mogelijk mensen naar de 140.000 knelpuntberoepen worden geleid. Daarbij zou het niet meer dan normaal zijn dat er sancties komen voor al wie gedurende twee jaar werkloos is en in die periode twee werk- of opleidingsaanbiedingen voor een knelpuntberoep weigert. Die halsstarrige werkweigeraars zouden hun werkloosheidskering verliezen en een boete van 10% op hun leefloon krijgen. In Denemarken, waar de socialisten ook in de regering zitten, gebeurt dat al na één jaar.

De middenklasse, ofwel de mensen die elke dag moeite doen om te gaan werken, moet meer netto een koopkracht krijgen en dus minder worden belast. Dat is pas fiscale rechtvaardigheid. Wie werkt, mag nooit meer dan 50% belastingen betalen. Vanaf een nettosalaris van 2300 euro wordt elke bijkomende euro aan 50% belast en dat moet veranderen. Zolang de algemene belastingdruk niet verlaagt, zal de MR nooit aanvaarden dat aan fiscale voordelen wordt geraakt, zoals bijvoorbeeld het voordeel bij de aankoop van een tweede woning. Geen extra belastingen voor mensen die werken, sparen, investeren.

Ook in de pensioenen moet er rechtvaardigheid komen met een gelijkschakeling tussen het bedrag dat werknemers, ambtenaren en zelfstandigen na hun loopbaan krijgen. Dat verschil is nog altijd te groot.