Skip to main content

De MR stelde vandaag een reeks federale, gewestelijke en lokale veiligheidsmaatregelen voor. Ze zijn een antwoord op het geweld tegen onze ordediensten en na de wedstrijd België-Marokko van afgelopen week. De maatregelen werden op een persconferentie toegelicht door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, David Leisterh, voorzitter van de Brusselse MR en Brussels volksvertegenwoordiger, Denis Ducarme, federaal volksvertegenwoordiger, Caroline Taquin, federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van Courcelles, Valérie Glatigny, minister van de Franse gemeenschap, bevoegd voor Hoger Onderwijs, Sociale Zaken, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Jeugdzorg, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, en Boris Dilliès, burgemeester van Ukkel.

Reeks maatregelen

1.    Het strafrecht wijzigen om relschoppers aan te pakken:

– Het verbod op betogen in het strafrecht opnemen in geval van veroordeling voor bepaalde feiten. Een speciale databank oprichten van mensen die niet meer mogen manifesteren (bijv. openbare ordeverstoring)

– Gebruik van vuurwerk tijdens publieke manifestaties zonder legitiem motief als een misdrijf beschouwen

– Niet-respect van vlag bestraffen

– Controle op persoonlijke bezittingen van voorbijgangers mogelijk maken als er een risico is op openbare ordeverstoring

2.           Snelrecht en snelle bestraffing van relschoppers
3.           schrapping van sociale hulp in geval van ReCIDIVE (afschaffing van kindergeld, stopzetting van gratis dienstverlening, Enz.)
4.           veiligheid van politiemensen waarbordgen en hun beroep opwaarderen:
  • Wettelijk gebruik van bodycams door politiemensen om een objectieve weergave van de situatie te hebben

–  Salarisverhoging voor politiemensen en een betere organisatie van de eindeloopbaan

5.           rol van het brussels gewest op het vlak van veiligheid en preventie:

– Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) dringend activeren om de rol van coördinatie en preventie in Brussel op te nemen

– Samenlevingsopbouw: meer vooruitzichten bieden aan Brusselse jeugd in kwetsbare wijken

6.           Midden voor lokale overheden
  • Systematisch en op gecoördineerde wijze op gemeentelijk niveau de rondzendbrief gebruiken voor een individueel en preventief manifestatieverbod

–  Cameranetwerken in gemeenten nog meer uitbouwen

7.           Preventiewerk in Franse gemeenschap
  • Projecten steunen die politie en jeugd dichter bij elkaar brengen