Ook in 2023 gaat Georges-Louis Bouchez verder in gesprek met Vlaamse ondernemers. Deze week was hij te gast bij Voka Vlaams-Brabant in Vilvoorde. Hij kreeg er de handen op elkaar voor zijn onversneden liberaal discours over werk, fiscaliteit, energie en begroting.

“Er moeten veel meer mensen aan het werk en de overheidsuitgaven moeten drastisch naar beneden. Alleen zo kunnen we werkende mensen belonen met lagere belastingen en dus meer netto. Want wie werkt of heeft gewerkt, moet altijd meer krijgen. Een hogere werkzaamheidsgraad betekent ook meer inkomsten voor de staat en minder uitgaven voor uitkeringen. En dat is goed voor de begroting, want het deficiet moet dringend omlaag”, vertelde de MR-voorzitter. “En energie? Die ligt aan de basis van onze welvaart en vooruitgang. We moeten dus onafhankelijk zijn van andere landen dankzij een mix van hernieuwbare en kernenergie. Eigen elektriciteitsproductie voor een betaalbare prijs. Klimaatvriendelijk bovendien. Ik ben dus heel blij dat we met de MR de strijd voor het behoud van onze kerncentrales succesvol hebben gevoerd.”

Werkgevers spelen een cruciale rol. Ze zorgen mee voor werk, welvaart en vooruitgang in ons land en ze krijgen de steun van de MR. “Vlaams-Brabant is een richtinggevende provincie met veel economische activiteit en werkgelegenheid. Ook werkzoekenden uit Brussel en Wallonië kunnen hier dus gemakkelijk aan de slag. Dat is een kwestie van willen. Werk is het beste sociale beleid”, aldus GLB. “Vlaanderen en Wallonië hebben er allebei belang bij dat het goed gaat met elkaar, want ze zijn elkaars beste klanten. Ik wil dus ook graag een luisterend aanspreekpunt zijn voor Vlaamse bedrijfsleiders die in Wallonië willen investeren. We hebben in het zuiden van het land niet alleen beschikbare terreinen en een goede geografische ligging, maar ook opgeleide en gemotiveerde jongeren die door te werken hun leven in handen willen nemen.”

Intussen heeft Bouchez bijna alle Voka-afdelingen in Vlaanderen bezocht. Hij ging al naar Antwerpen-Waasland, Limburg, West-Vlaanderen en Mechelen-Kempen. De afgelopen twee jaar liep hij telkens stage bij een Vokabedrijf: het Circuit van Zolder en Addax Motors in Deerlijk.