7 op 10 Vlaamse werknemers willen de werkloosheidsuitkering omlaag, kopte Het Laatste Nieuws begin deze week. Daarmee herkennen meer dan 2 op de 3 werkende Vlamingen zich in de voorstellen van de MR om de arbeidsmarkt te hervormen. “Schaf de werkloosheidsuitkering na 2 jaar af, zet een plafond op de sociale voordelen bovenop het leefloon en verlaag de belastingen voor werkende mensen”, herhaalt Georges-Louis Bouchez. “Alleen zo wordt het interessanter om te werken dan om thuis te zitten.”

“Wie een uitkering krijgt in combinatie met een sociale woning, een sociaal energie- en telecomtarief, gratis crèche, openbaar vervoer, medicijnen en voedselhulp heeft aan het einde van de maand vaak meer dan iemand die werkt. Want 1.200 euro wordt zo al gauw 2.000, 2.200 of 2.300 euro netto. Met zo’n bedrag willen mensen niet meer gaan werken. We klagen dit al maanden aan. Wie werkt, moet altijd meer krijgen”, zegt de MR-voorzitter.

De Mouvement Réformateur wil dat de automatische indexering van de lonen wordt behouden. “Dat beschermt de koopkracht van onze werknemers, nog meer zelfs dan in onze buurlanden”, verdedigt GLB het principe. “Tegelijkertijd moeten we de concurrentiekracht van onze bedrijven vrijwaren door opslag bovenop de index te beperken. Laten we niet vergeten dat het de ondernemingen zijn die voor werk zorgen.” De welvaartsenveloppe ziet hij als een systeem dat werken ondergraaft. “Het geld uit die enveloppe wordt gebruikt om de uitkeringen die al geïndexeerd zijn bijkomend te verhogen. Resultaat daarvan: er is bijna geen verschil meer tussen een uitkering en het minimumsalaris. Dáár ligt het grote probleem.”

Ook de loonkosten voor de werkgevers moeten omlaag in vergelijking met het salaris dat ze aan hun werknemers betalen. “Als je 2.000 euro netto krijgt, kost dat aan je werkgever bijna 6.000 euro.”

Stop links gratisbeleid

“We zullen de belastingen alleen maar kunnen verlagen als er meer mensen aan het werk gaan en als we het gratisbeleid van links stopzetten. Gratis bestaat niet. Vandaag betalen werkende mensen de uitkeringen van zij die niet willen werken”, zegt Bouchez.

België staat in de top 5 van EU-landen met de laagste werkzaamheidsgraad. Als Wallonië en Brussel landen zouden zijn, zouden ze voorlaatste en laatste van het Europese klassement zijn.

“Drie cijfers hangen altijd met elkaar samen: de belastingdruk, de werkzaamheidsgraad en het begrotingstekort”, besluit GLB. “Ons land heeft met 72% (het gemiddelde in de EU is 75%) een te lage werkzaamheidsgraad, waardoor mensen die werken te hoog worden belast om de uitkeringen van werklozen en langdurig zieken en om andere overheidsuitgaven te betalen. De hoge (sociale) uitgaven en de lage activiteitsgraad met minder inkomsten liggen aan de basis van het Belgische begrotingstekort, dat bijna het hoogste van de Europese Unie is.”

Hoe de belastingdruk verlagen? “Door efficiënter om te gaan met overheidsmiddelen. Minder en beter uitgeven dus. En door naar 80% werkzaamheidsgraad te gaan, zoals in buurlanden Nederland en Duitsland. Dat zou de staat elk jaar 26 miljard directe en 40 miljard totale inkomsten opleveren dankzij alle terugverdieneffecten. Als je weet dat de personenbelasting goed is voor ongeveer 50 miljard, kun je met meer mensen aan het werk een serieuze belastingverlaging doorvoeren.”

MR is de échte partij van de werkende mensen. Werk is het beste sociale beleid en fiscaliteit moet dienen om mensen die werken te belonen.

Herbekijk het debat op Terzake