Afgelopen dinsdag was Georges-Louis Bouchez gastpreker op het Legal & Tax evenement van AmCham Belgium, de Amerikaanse kamer van koophandel. Hij gaf zijn visie voor de economische ontwikkeling en voor de energie-onafhankelijkheid van ons land.

Minder belastingen en dus meer koopkracht voor de middenklasse: alle mensen die elke dag moeite doen voor zichzelf en voor anderen. Dat is een economische prioriteit voor de MR. Maar hoe? Met een lastenverlaging van 8 miljard, waardoor de middenklasse een hoger nettosalaris krijgt. Met een btw-verlaging ook: voor basisproducten van 6% naar 5% en voor internet van 21% naar 5%. En met een verdubbeling van de fiscale aftrek voor kinderopvang van 14 naar 28 euro per dag.

Hoe kan de overheid die belastingverlaging financieren? Door de werkzaamheidsgraad op te trekken van 72% naar 80%. Want dat zal de staat 26 miljard opleveren. Wie werkt, moet altijd meer krijgen! Werken is niet alleen goed voor menselijke ontplooiing, maar ook voor de samenleving en de overheid. Daarom moeten werkzoekenden naar knelpuntberoepen worden geleid. Tegelijk moeten zoveel mogelijk langdurig zieken een passende of aangepaste job kunnen uitoefenen. Werken is geen straf, werken is goed voor iedereen.

Voor onze energie mogen we niet afhankelijk zijn van Rusland. 40% van het gas in Europa komt uit Rusland. Dat maakt ons veel te kwetsbaar. De MR wil een mix van hernieuwbare en kernenergie. We moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen om twee kerncentrales in ons land open te houden. Er is geen tijd meer te verliezen.