Kernenergie stoot twee keer minder CO2 per kilowattuur uit dan windenergie. Kerncentrales zijn dus klimaatvriendelijker dan windmolens. Ten laatste tegen eind juni, begin juli moet er met uitbater Engie een akkoord zijn over de verlenging van onze kernreactoren. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het VRT-programma De 7de Dag.

Daarmee wijst hij minister van Energie Tinne Van der Straeten op haar plichten. Zij had in de media aangekondigd dat er pas tegen september een akkoord zou komen. Dat is veel te laat. Want er is tijd nodig om uranium te bestellen, om de aanpassingswerken te doen en om de nodige procedures af te ronden. Tinne Van der Straeten is een resultaatsverbintenis aangegaan. Intussen heeft de premier het dossier naar zich toe moeten trekken, omdat de minister van Energie de afgelopen 18 maanden niets heeft ondernomen om de verlenging van de kerncentrales tot een goed einde te brengen.

Als er tegen eind juni, begin juli geen akkoord zou zijn, dan wordt ons land verplicht om bijkomende CO2-vervuilende gascentrales te bouwen. Het is niet toevallig dat Tinne Van der Straeten over september sprak. Tussen dan en oktober worden er immers nieuwe veilingen voor gascentrales gehouden. Als de kerncentrales niet worden worden verlengd, kan de minister dus weer volop voor gascentrales gaan. Maar los van het politieke akkoord dat ze niet zou nakomen, zou ons land aan twee risico’s worden blootgesteld: een black-out, omdat we onvoldoende elektriciteit zouden hebben in de jaren 2025, 2026 en 2027. Of zoveel gascentrales dat CO2-lage kerncentrales niet meer nodig zijn, waardoor ons land veel meer gaat vervuilen.

Het regeerakkoord is duidelijk en geldt niet alleen voor de MR. Iedereen heeft intussen begrepen het met gas niet lukt om onze energieonafhankelijkheid te waarborgen. Al zeker niet voor een betaalbare prijs en zonder afbreuk te doen aan onze planeet. Door de Russische invasie in Oekraïne leven we vandaag in een ander wereld.

Georges-Louis Bouchez heeft aangeklaagd dat er gedurende drie weken geen onderhandelingen meer zijn geweest met Engie. Dat is voor hem onaanvaardbaar. Al een jaar kondigt de minister van Energie aan dat ze de overwinsten wil belasten, terwijl ze er niet in slaagt om de kerncentrales te verlengen.

Meest rendabele energie ter wereld

Een onderhandelaar moet proberen te geven en te nemen. De MR zou bijvoorbeeld kunnen instemmen met een samenwerking tussen Engie en de Belgische overheid om de kerncentrales uit te baten. Zonder terug te komen op het verleden. De productie en het kernafval uit het verleden blijven voor de rekening van Engie. Vandaag produceert een kerncentrale 1 megawattuur elektriciteit voor 35 euro, terwijl die elektriciteit voor 200 euro wordt verkocht. Er zijn dus heel wat goede businessmodellen mogelijk, want kernenergie is de meest rendabele energie ter wereld. Het is dus gemakkelijk om eventuele investeringen terug te verdienen.

Waarom zouden we de kerncentrales trouwens maar met tien jaar moeten verlengen en niet langer? Net als de MR zeggen cd&v en oppositiepartij N-VA dat ook. Onze deelname in de winst zou zoveel groter zijn op twintig jaar.

Elektriciteitsvoorziening en klimaatbescherming zijn topprioriteiten. Willen de groenen dat ook, of houden ze zich vast aan een stukje papier? Georges-Louis Bouchez is heel duidelijk: over de onderhandelingen met Engie zal de MR desnoods alle vragen in het parlement stellen. Als het nodig zou zijn, zullen we ook de film maken van de onderhandelingen met Engie. Het is een beursgenoteerd privébedrijf, dat er belang bij heeft om zich correct te gedragen.

Herbekijk de uitzending De Zevende Dag op VRT