Skip to main content
« Niet elke Franstalige is een socialist. MR toont dat er een alternatief is voor de PS”

“Er is in ons land geen tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen, maar wel tussen links en rechts. Ik heb meer gemeen met een liberaal uit Limburg dan met een socialist uit Henegouwen.” MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakte dinsdagavond de topondernemers van Voka Limburg in Hasselt warm voor zijn offensieve, duidelijke en krachtige liberale lijn.

Hij herhaalde zijn pleidooi voor meer werk, meer netto en meer concurrentiekracht. Met lagere belastingen voor al wie werkt, spaart of investeert. “MR is de échte partij van de werkende mensen en van de gepensioneerden die op een lange loopbaan kunnen terugkijken. MR is de partij van de middenklasse, al wie elke dag moeite doet voor zichzelf en voor anderen.”

Werk is een zaak van nationaal belang. Want wie meer werk zegt, zegt meer koopkracht, minder belastingen, hogere pensioenen, minder uitkeringen, een betere begroting, meer groei en investeringen en sterkere ondernemingen.

De hoge energieprijzen en de inflatie treffen iedereen, ook bedrijven. Voor GLB is een mix van hernieuwbare en kernenergie de enige juiste strategische keuze voor milieuvriendelijke, betaalbare en zekere energieonafhankelijkeid. Vervuilende gascentrales stoten miljoenen tonnen CO2 uit en houden ons afhankelijk van duur buitenlands gas. Kernenergie produceert trouwens twee keer minder CO2 dan windenergie, waardoor kerncentrales milieuvriendelijker zijn dan windmolens.

Tussen nu en de volgende federale verkiezingen in 2024 kan de regering nog een reeks belangrijke hervormingen doorvoeren. Voor de pensioenen. Voor een hogere werkzaamheidsgraad, met een jobdeal 2. En voor een beter begrotingstraject om onze welvaart en vooruitgang veilig te stellen.

Federale kieskring

De Limburgse bedrijfsleiders kregen van de MR-voorzitter nog een boodschap mee: “Niet elke Franstalige is een socialist. MR toont dat er een alternatief is voor de PS. Wallonië is de eerste klant van Vlaanderen. Vlamingen hebben er dus belang bij dat het goed gaat met Wallonië.” Daarvoor moet de Mouvement Réformateur in Franstalig België de grootste partij worden.

Sinds de start van de Vivaldi-regering komt Georges-Louis Bouchez vaak naar Vlaanderen en de Vlaamse media. “Omdat ik vind dat politici zich tot alle inwoners van ons land moeten richten. De verwachtingen van Vlamingen, Brusselaars en Walen zijn voor het grootste deel dezelfde.” Daarom is GLB ook voorstander van een federale kieskring, waarbij een aantal politici in heel België kandidaat zijn en dus overal campagne moeten voeren om verkozen te geraken. Voor hem zou de premier uit die federale kieskring moeten komen. De tegenstelling in ons land is er geen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, maar tussen links en rechts.

Lees De Kern van Het Belang van Limburg hier

Lees het artikel van Het Belang van Limburg hier